Opublikowano

Wybór ostrza

WYBÓR OSTRZA
Czynniki mające wpływ na wydajność cięcia to:

  • Typ materiału
  • Rozmiar i kształt materiału
  • Prowadzenie ostrza Wybór ostrza
  • Szybkość ostrza
  • Kształt oraz rozmieszczenie zębów ostrza
  • Napięcie ostrza
  • Wibracje ostrza
  • Chłodziwo
materiał a wskaźnik cięcia
materiał a wskaźnik cięcia

W zależności od twardości materiału współczynnik cięcia będzie się zwiększał lub malał. Na
przykład, cięcie stali nierdzewnej zajmuje więcej czasu niż cięcie żelaza. Warunki powierzchniowe również będą miały wpływ na współczynnik. W razie, gdy na powierzchni
materiału znajdują się twardsze fragmenty, ostrze będzie poruszało się wolniej, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
Cięcie rury będzie wolniejsze od cięcia litego materiału, ponieważ ostrze musi wejść wewnątrz
materiału dwa razy, oraz z powodu wolniejszego przepływu chłodziwa.
Cięcie materiałów ściernych oraz mocnych jest dużo trudniejsze niż wskazuje na to wykaz
materiałów.

Odległość między zębami jest uzależniona od twardości oraz grubości materiału.
Zestawy zębów zapobiegają ich łączeniu się podczas cięcia. Mogą występować w postaci
„regularnej” zwanej również „grabiami” lub w wersji „pofalowanej”
Zestaw regularny jest najbardziej powszechny i składa się kolejno z zęba lewego, zęba prawego oraz
zęba prostego. Taki zestaw używany jest do cięcia materiału o jednakowym rozmiarze oraz
wycinania konturów..
Zestaw pofalowany składa się z zębów ustawionych w prawo i lewo, co tworzy wzór przypominający
fale. Obniża to nacisk na poszczególne zęba, co czyni go idealnym do cięcia cienkich materiałów, lub
takich gdzie wymiana ostrza jest niepraktyczna. Zestaw ten jest używany w przypadkach, gdzie
często dochodzi do uszkodzeń zębów.

Rozmiar i kształt materiału

Optymalne wymiary taśmy to 2,5cm szerokości, ok. 0, 9 cm grubości oraz 12,7 cm długości. Poniżej tych
wartości obciążenie zębów będzie nadmierne, a współczynnik cięcia obniży się. Powyżej podanych wartości
możliwa jest utrata kontroli nad ostrzem. Jako, że ostrze ma kontakt jedynie z aktualnie ciętym fragmentem,
kształt materiału ma również wpływ na szybkość cięcia, zwłaszcza w przypadku bardzo szerokich materiałów.

Wybór ostrza

Dostępne są różne rodzaje ostrz. Prosimy o kontakt z ich producentem w celu skonsultowania swojego wyboru

Szybkość ostrza a posuw.
Szybkość ostrza jest generalnie ograniczona przez drgania oraz konieczność chłodzenia taśmy w celu uniknięcia
stępienia taśmy. Ostrze, które pracuje bardzo szybko dokonując lekkich cięć stępi się szybko z powodu
przegrzania zębów w wyniku tarcia. Jeżeli ostrze jest wprowadzane głębiej w materiał, jest ono mniej narażone
na przegrzanie, ponieważ występuje więcej cięcia, a mniej tarcia.

Forma zębów oraz przestrzenie.
Wybór rodzaju zębów jest uzależniony od ciętego materiału. Należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: formę,
rodzaj czy też kształt zęba; liczbę zębów na centymetr oraz zestaw zębów wobec podstawy ostrza.